سبد خرید 0

آهنگ Shine your way

آهنگ مسیرت رو درخشان کن Shine your way

یکی از آهنگ های مثبت برای یادگیری زبان انگلیسی با ریتم شاد و تاثیر گذار و درون مایه انگیزشی  که ما رو به حرکت و پیشرفت تشویق میکنه .

این موسیقی برای انتهای فیلم کارتونی غار نشینان (The Croods 2013) هست که توسط دو خواننده Owl city & Yuna اجرا شده.

حالا چطور با آهنگ ها انگلیسی خودم رو تقویت کنم؟ این نوشته رو بخونید یادگیری انگلیسی با آهنگ

 

Just before the dawn,
When the light’s still gone,
Shine, shine your way,
And you may not know, where to go,
Shine, shine your way

درست قبل از سپيده دم
زماني که هنوز نور(آفتاب) وجود ندارد
بدرخش (خودت رو نشون بده)، مسیرت رو درخشان کن
و ممکن است نمي داني که به کجا بروي
با اين وجود) بدرخش، راهت را نورافشان کن)

Open road but it’s still dark,
Build a fire from a spark,
And shine, shine your way,
Feed the feeling in your heart,
Don’t conceal it then you’ll start,
To find, find your way

No one can stop, what has begun,
You must believe when I say

جاده ولي هنوز هم تاريکه
به وسيله جرقه اي، آتشي برافروز (مَجاز از اینکه با ذوق خودت چیزی بساز)
احساس قلبيت را بپروران
… پنهانش نکن پس از آن که شروع کردي

تا بيابي، راهت رو بيابي
هيچ کس نمي تواند آنچه شروع شده است را بايستاند
… بايد باور داشته باشي، زماني که مي گويم

All of your tears will dry faster in the sun,
Starting today,
Shine, shine, shine,
Shine your way

There’s an open sky,
And a reason why,
You shine, shine your way,
There’s so much to learn,
And now it’s your turn,
To shine, shine your way

همه ي اشکهايت در آفتاب سريعتر خشک خواهند شد ((مشکلات بر طرف میشود)
همين امروز شروع کن

بدرخش، بدرخش، بدرخش
راهت را نورافشان کن
آسماني فراخ وجود دارد
… و به همين دليل
بدرخش، راهت را نورافشان کن
آنجا چيزهاي زيادي براي آموختن هست
و هم اکنون نوبت توست
بدرخش، راهت را نورافشان کن

There’s a feeling deep inside,
You can let it be your guide,
To find, find your way,
And there’s no time for us to waste,
Got to take a leap of faith,
And fly, fly away

Don’t have to walk,
Now you can run,
Nothing can get in your way

در عمق وجودت احساسي هست
… مي تواني به آن اجازه دهي تا راهنمايت شود
تا (به وسيله آن) بيابي، راهت رو بيابي
و در آنجا وقتي براي هدر دادن وجود ندارد
باید ایمان بیاری
و پرواز کن، به دوردست پرواز کن

All of your tears will dry faster in the sun,
Starting today,
Shine, shine, shine,
Shine your way

Morning is breaking,
Darkness is fading,
We found a way to the light,
It’s such a beautiful sight

مجبور نيستي راه بري
حالا مي توني بدوي
در راه هيچ چيزي نمي تواند مانع تو باشه
همه ي اشکهايت در آفتاب سريعتر خشک خواهند شد (مشکلات بر طرف میشود)
همين امروز شروع کن
بدرخش، بدرخش، بدرخش
راهت را نورافشان کن

بامدادان در حال رخ نشان دادن است
تاريکي شب در حال محو شدن است
ما راهي به سوي ِ نور يافته ايم
چه منظره ي زيبايي است

Any time, anywhere,
Turn around and I’ll be there,
To shine, shine your way

Like a star burning bright,
Lighting up the darkest night,
I’ll shine, shine your way

Now I can see,
You are the one,
Sent here to show me the way

All of your tears will dry faster in the sun,
Starting today,
Shine, shine, shine,
We’re on our way,
Shine, shine, shine,
That’s what we say,
Shine, shine, shine,
Shine your way

There’s a reason why
You shine, shine your way

All of our tears will dry faster in the sun
Shine your way

 هر زمان، هر مکان…
در اطراف بگرد و من آنجا خواهم بود
بدرخش، راهت را نورافشان کن
همانند يک ستاره فروزان…
شب تيره را نور افشان کن
خواهم درخشيد، راهت را نورافشان کن

… اکنون مي توانم ببينم که
شما يکي هستيد

فرستاده شده به اينجا تا راه را به من نشان دهيد
همه ي اشکهايت در آفتاب سريعتر خشک خواهند شد
همين امروز شروع کن
بدرخش، بدرخش، بدرخش
ما در مسيرمان هستيم
بدرخش، بدرخش، بدرخش
: اين چيزي است که ما مي گوييم
بدرخش، بدرخش، بدرخش

راهت را نورافشان کن
… يک دليل وجود داره براي اينکه
مي درخشي، راهت را نورافشان کن
همه ي اشکهايمان در آفتاب سريعتر خشک خواهند شد
راهت را نورافشان کن

 

میزان پیشرفت خواندن شما

اهنگ انگلیسی shine your way
آنچه در این مقاله می خوانیم
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://fispik.ir/?p=24820