دانلود دوره آموزشی فورکی

دوره فورکی

۹ Videos


توضیحات دوره

۶:۲۵


نکات تکمیلی دوره – صوتی

۹:۴۲


روال دوره

۸:۲۶


قسمت اول

۳:۰۰


نکات قسمت اول

۳۹:۵۲


قسمت اول با زیر نویس

۲:۲۲


قسمت دوم

۳


نکات قسمت دوم

۲۷:۵۹


قسمت دوم با زیر نویس

۲:۱۱