سبد خرید 0

آهنگ where ever I go

یادگیری زبان انگلیسی با آهنگ Wherever I go ( هر جا که بروم ) توسط یک گروه پنج نفره به نام OneRepublic  در سال 2015 به اوج شهرت خود رسیده است.

در ادامه با متن و موزیک صوتی این به زبان فارسی روان و انگلیسی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.


مطلب یادگیری انگلیسی با آهنگ  رو به جهت نحوه استفاده از آهنگ برای تقویت انگلیسی مطالعه بفرمایید


wherever-i-go | هر جا که بروم

 

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you
Some people lie but they’re looking for magic
Others are quietly going insane
I feel alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same

میدونم که میتونم دروغ بگم،ولی دارم راستش رو میگم
هر جا که میرم سایه ای از تو اونجاست
میدونم که میتونم سعی کنم تا، دنبال چیز جدیدی بگردم
اما هر جا که برم دنبال تو میگردم
بعضی مردم دروغ میگن ولی به دنبال جادو هستند
بقیه هم به ارامی دیوانه میشوند
من حس زندگی (نشاط )دارم ولی به دیوانگی نزدیک هستم
هیچ عشق ساده‌ای نمی‌تواند چنین حسی به من بدهد می‌دانم که می‌توانم

I know I could lie, but I won’t lie to you
Wherever I go, you’re the ghost in the room
I don’t even try looking for something new
‘Cause wherever I go, I’ll be looking for you
Some people try but they can’t find the magic
Others get down on their knees and they pray
I come alive when I’m close to the madness
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same
Make me feel the same, same, same

دروغ بگویم ولی به تو دروغ نمیگم
هر طرفی می‌روم تو روح تو اتاقی ( به منظور تو جلوی چشمم هستی)
اصلاً سعی نمی‌کنم دنبال چیز جدیدی بگردم’
چون هر طرفی که می‌روم ،دارم دنبال تو می‌گردم
بعضی‌ها تلاش می‌کنند ولی نمی‌توانند حس جادویی [عشق] را تجربه کنن
بعضی‌ها هم به زانو در می‌آیند و به دعا متوسل می‌شوند
من زمانی زنده می شوم که به جنون نزدیک می شوم
هیچ عشق ساده‌ای نمی‌تواند چنین حسی به من بدهد
به من هم همین حس را بده
به من هم همین حس را بده

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you
Wherever I go, I’ll be looking for you, you
Some people pray to their God for some magic
‘Cause no easy love could ever make them feel the same
No easy love could ever make me feel the same
Make me feel the same, same, same

میدونم که میتونم دروغ بگم،ولی دارم راستش رو میگم
هر جا که میرم سایه ای از تو انجاست
میدونم که میتونم برای چیز جدید(شخص جدید)تلاش کنم
ولی هر جا که میروم دنبال تو میگردم
چون هر طرفی که می‌روم ،دارم دنبال تو می‌گردم ، تو
بعضی‌ها دعا میکنند به خدای خودشون برای یکم جادو [عشق]’
چون هیچ عشق آسانی هرگز نمی تواند اونها رو به این همین حس برسونه
هیچ عشق ساده‌ای نمی‌تواند چنین حسی به من بدهد
به من هم همین حس را بده

I know I could lie but I’m telling the truth
Wherever I go there’s a shadow of you
I know I could try looking for something new
But wherever I go, I’ll be looking for you
You think it’s a lie when I’m telling the truth
Wherever I go, I’ll be looking for you
Wherever I go, I’ll be looking for you
Looking for you, looking for you, ah

میدونم که میتونم دروغ بگم،ولی دارم راستش رو میگمهر جا که میرم سایه ای از تو انجاست
میدونم که میتونم برای چیز جدید(شخص جدید)تلاش کنم
ولی هر جا که میروم دنبال تو میگرد
فکر می‌کنی این یه دروغه در حالی که من دارم حقیقت رو میگم
هر طرفی می‌روم به دنبال تو می‌گردم
هر طرفی می‌روم به دنبال تو می‌گردم
به دنبال تو می‌گردم، به دنبال تو می‌گردم

میزان پیشرفت خواندن شما

دانلود آهنگ زبان انگلیسی wherever I go
آنچه در این مقاله می خوانیم
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://fispik.ir/?p=28082